Kontakt

Energa OZE S.A.

Al. Grunwaldzka 472,

80-309 Gdańsk,

tel. + 48 58 692 18 00

Adres do korespondencji:

ul. Grunwaldzka 42 A,

83-000 Pruszcz Gdański

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ,

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
KRS 0000512140
NIP: 593-23-72-895
Regon 192902676
Kapitał zakładowy/wpłacony 1.109.241.000,00 zł

Sekretariat:

tel. + 48 58 692 18 02, fax + 48 58 692 18 80