Gospodarka wodno-ściekowa

Instalacje elektrowni wyposażone zostały w urządzenia wykluczające skażenie środowiska w przypadku awarii. Transformatory posiadają misy olejowe, a elektrownie wodne wyposażone są w zapory przeciwolejowe zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się ewentualnego rozlewu olejowego z elektrowni wodnej do odbiornika. Każda elektrownia wyposażona jest w podręczne zestawy ekologiczne do usuwania wszelkiego rodzaju rozlewu substancji niebezpiecznych (m.in. ropopochodnych).

 

Spółka eksploatuje oczyszczalnie ścieków bytowych i technologicznych. Ścieki przed odprowadzaniem do odbiornika poddawane są oczyszczeniu. Stworzono wewnętrzny system kontroli prawidłowej eksploatacji tych oczyszczalni, na tyle skuteczny, aby odprowadzane ścieki zachowywały parametry narzucone posiadanymi pozwoleniami wodnoprawnymi, a możliwości wystąpienia poważniejszych awarii zostały ograniczone do minimum.