Budowa przepławek dla ryb

Przepławka dla ryb stanowi nierozłączny element budowy nowych elektrowni wodnych. Koncepcje budowy przepławek, uwzględniające wygodne drogi wodne budowane specjalnie dla ryb, aby zapewnić im bezpieczną i komfortową wędrówkę rzekami, są konsultowane z uznanymi specjalistami z dziedziny ichtiologii. Stopniowo budowane są przepławki dla ryb przy istniejących już obiektach, nawet z początku ubiegłego wieku. Z uwagi na ilość posiadanych obiektów hydrotechnicznych (w sumie 47 elektrowni wodnych), proces ten musi być rozłożony w czasie z uwagi na możliwości techniczne i finansowe Spółki. Koszty budowy przepławek są duże, zaś procedury związane z uzyskaniem pełnej dokumentacji i wszystkich uzgodnień administracyjnych długie, dlatego sukcesywnie przystępujemy do udrażniania cieków wodnych.