FW Bystra
Parametry techniczne
Wirnik
średnica wirnika - 90 m
wysokość osi wirnika nad poziomem terenu - 78m
powierzchnia wirnika – 6,362 m²
ciężar wirnika – 36 t
Wieża
wysokość wieży - 78 m
ciężar wieży - 255 t.
Pozostałe parametry
  • ilość łopat - 3
  • zakres prędkości obrotowej 9-19 rpm
  • moc znamionowa turbiny – 2,0 MW
  • moc farmy wiatrowej – 2,0 x 12 = 24MW
  • stacja elektroenergetyczna 110/20kV, TR 30MVA
  • generatory asynchroniczne, napędzane za pośrednictwem przekładni planetarnych o przełożeniu około 1:100
O obiekcie

Zlokalizowana została w województwie pomorskim, w powiecie Pruszcz Gdański, na terenie miejscowości Bystra, Dziewięć Włók, Wiślina.

Budowa infrastruktury tego obiektu została zapoczątkowana w 2010 roku, natomiast oddanie do użytkowania nastąpiło w roku 2012. FW Bystra jest najmniejszą, a jednocześnie najnowszą farmą zlokalizowana w pobliżu Gdańska .

Na obszarze o powierzchni 2  km2 posadowionych zostało 12 turbin GAMESA typu G90, o łącznej mocy 24 MW. 

Minimalny wiatr potrzebny do wprawienia w ruch wirnika wynosi 4 m/s, natomiast optymalny wiatr przy którym elektrownia uzyskuje swoją pełną moc wynosi 15 m/s. Przy sile wiatru powyżej 25 m/s, następuje wstrzymanie pracy turbiny. Stan ten jest wymagany ze względu na koniczność wyeliminowania nadmiernych, przekraczających dopuszczalne wartości, obciążeń turbiny wiatrowej, a w szczególności łopat wirnika.

Farma wytwarza około 40 GWh czystej ekologicznie energii elektrycznej rocznie, co pozwala na zaopatrzenie w energię prawie 20 tysięcy gospodarstw domowych.

FW Bystra posiada najwyższy wskaźnik dyspozycyjności spośród Farm Wiatrowych, będących w posiadaniu Energa Wytwarzanie SA

Pracownicy Farm Wiatrowych

Farma Wiatrowa Bystra obsługiwana jest przez czterech pracowników. Dwóch serwisantów, wykonywujących swoje obowiązki głównie bezpośrednio na turbinach wiatrowych oraz dwóch operatorów. Ze względu na specyfikę pracy, m.in. praca na wysokości i w ograniczonej przestrzeni,  serwisanci pracują w zespole dwuosobowym, w razie potrzeby wymieniając się z operatorami. Praca na farmie wiatrowej wymaga odpowiednich kwalifikacji a także dużej sprawności fizycznej.  

Jednym z podstawowych zadań osób obsługujących Farmę Wiatrową jest szybka i skuteczna reakcja na występujące awarie turbin wiatrowych: zespół serwisowy, niezwłocznie po wykryciu usterki, diagnozuje przyczynę i usuwa usterki.

Lokalizacja
Zdjęcia
Video

Bystra