FAQ

Mit: Fotowoltaika jest bardzo droga.
Mit: Farmy fotowoltaiczne nie działają w pochmurne dni.
Mit: Fotowoltaika nigdy nie będzie mogła konkurować z tradycyjnymi źródłami energii.
Mit: Fotowoltaika jest szkodliwa dla zdrowia.
Mit: W Polsce nie ma odpowiednich warunków dla rozwoju fotowoltaiki.
Mit: Utrzymanie paneli słonecznych wymaga częstej konserwacji i znacznych nakładów finansowych.
Mit: Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń osiągane w wyniku wykorzystania energii słonecznej jest mniejsze niż ilość zanieczyszczeń generowanych w czasie produkcji paneli słonecznych.
Mit: Panele słoneczne powodują przeciekanie dachów.
1. Czy Polska ma wystarczające warunki wiatrowe, do rozwoju energetyki wiatrowej?
2. Jak elektrownie wiatrowe wpływają na krajobraz?
1  2  3  4