Zaproszenie do współpracy

Zapraszamy wszystkie firmy zainteresowane nawiązaniem współpracy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetargów prowadzonych przez Energa OZE SA.

Informacje o aktualnych przetargach dostępne są w zakładce "przetargi".

Przejdź do przetargów


 

LINIA BIZNESOWA WYTWARZANIA

Linia Biznesowa realizuje działalność związaną z wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej, świadczeniem usług systemowych oraz przesyłem i dystrybucją ciepła. Wykorzystuje do tego posiadane jednostki wytwórcze w elektrowni szczytowo-pompowej oraz odnawialne źródła energii takie jak: woda, wiatr, biomasa, promieniowanie słoneczne oraz paliwo kopalne- węgiel kamienny. W ramach Linii Biznesowej Wytwarzania działa 6 spółek - wytwórczych i wspierających. Podmiotem wiodącym Linii Biznesowej Wytwarzania jest spółka Energa OZE SA.

Koordynujemy działalność w ramach czterech obszarów:

odpowiedzialny biznes Odnawialne źródła energii sprzyjają ograniczeniom zmian klimatu poprzez redukcję naszej zależności od energii wytwarzanej z wykorzystaniem paliw kopalnych

Gospodarka odpadowa

Segregujemy wytwarzane przez nas odpady i przekazujemy do utylizacji odbiorcom posiadającym zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie ich gospodarowania.

Szczegóły

Gospodarka wodno-ściekowa

Wytwarzane przez nas ścieki, zarówno bytowe jak i technologiczne, przed odprowadzaniem do odbiornika poddawane są oczyszczeniu. Wybudowaliśmy i eksploatujemy oczyszczalnie ścieków bytowych i technologicznych.

Szczegóły

Zarybianie rzek

Rocznie przyczyniamy się do wpuszczania do rzek setek tysięcy sztuk narybku. Uczestniczymy w zarybianiu jezior i rzek zgodnie z ich charakterem.

Szczegóły

Odpowiedzialność społeczna

Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to dla Grupy Energa sposób na realizację celów biznesowych i misji „poprawiamy komfort życia i pracy naszych klientów”.

Szczegóły
Wirtualna wycieczka po elektrowniach wodnych Rozpocznij